Политика
Средствата, планирани в общинския бюджет за насърчаване на раждаемостта през настоящата 2018 година, отново са до 100 000 лева.
 „Розово слънце първо изгря в община Панагюрище. Слънце, което вярвам, че е озарило с много надежда дома“.
Дневния ред за заседанието на Общински съвет- Панагюрище  през януари 2018 г. е обсъждал на 16 януари Консултативният съвет.
Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане
Зорница СЛВОВА, Институт за пазарна икономика В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо ефекта на повишаването на минималната работна заплата (МРЗ)
Правителството прие решение на 18 януари за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз

Абониране

Въпроси