Политика
На традиционната годишна среща с 27-те координатори на Програма „Достъп до информация” (ПДИ)
Правителството прие изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, с които се създава
В закона за българските лични документи (ЗБЛД) беше предвидено изискването от 1 януари 2019 г.
Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО),
Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и подкрепа за пчеларите.
Националният център за рехабилитация на слепи е признат за представителна организация на национално равнище

Абониране

Въпроси