Политика
Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г.

Предай стара хартия, вземи нова книга

Написана от Неделя, 26 Ноември 2017 19:28
Публикувана в Политика
На 17 ноември бе учреден Общински ученически парламент, в който влизат 21 тийнейджъри от четирите училища в Панагюрище.
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 12 260 475 лв. по бюджетите на общините.
  Днес в заседателната зала на Общински съвет - Панагюрище бе поставено началото на проекта Общински ученически парламент.
Днес – 17 ноември, в заседателната зала на Община Панагюрище ще има церемония по учредяване на първия Общински ученически парламент.

Абониране

Въпроси