Политика
През август министерствата и агенциите идентифицираха общо 605 услуги и регулаторни режима, които могат да бъдат оптимизирани.

Абониране

Въпроси