Възможност за многофамилни жилищни сгради да бъдат санирани с безвъзмездна финансова помощ

Написана от  Събота, 02 Септември 2017 19:34
Във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер” на 5 септември /вторник/ от 16:00 часа в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище. ще се проведе информационната среща.
Целта й е заинтересованите страни да се запознаят с условията и
процеса на кандидатстване, както и с критериите за подбор на жилищни сгради за обновяване.Финансовият ресурс, предвиден за изпълнение на проекта, е 1 870 420 лева.
Допустими за енергийно обновяване сгради са:
- многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради проектирани преди 26 април1999 г. и са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради;
- многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищнопредназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Допустими кандидати - Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управлениена етажната собственост.
Период за подаване на заявления за кандидатстванe - от 18.09.2017 г. до 18.10.2017 г.
Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер” е част от rзпълнения на интегриранrs план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси