Здраве
Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с живака.
Информационно събитие, посветено на Световния ден за борба с туберкулозата, се проведе на 22 март в РЗИ - Пазарджик, 
От близо месец и в Панагюрище има монтирана станция, която постоянно следи нивото на фините прахови частици
 „В България няма много заболели от СПИН и на мен няма как да ми се случи“. Това е един от най-разпространените митовете за  ХИВ/СПИН, който  статистиката развенчава
На заседание на Регионалния пандемичен комитет, провело се на 2 февруари, бе обсъдена епидемичната обстановка в област Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на РЗИ.
Правителството прие 10-годишна Стратегия и петгодишен Национален план за действие за намаляване риска от облъчване oт радон.

Абониране

Въпроси