Здраве

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 30 Октомври 2017 08:45
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 26 Октомври 2017 08:33
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД              НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 13 Ноември 2017 08:57
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 23 Октомври 2017 17:24
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АДНАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                      www.asarel.com Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД                     НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Вторник, 07 Ноември 2017 17:38
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                     НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Събота, 28 Октомври 2017 09:46
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                  НАБИРА ОФЕРТИ  за избор на фирма-купувач на бракувани   маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 26 Октомври 2017 11:24
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                   НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

Абониране

Въпроси