Здраве

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 23 Октомври 2017 17:24
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АДНАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Вторник, 07 Ноември 2017 17:38
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                     НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 23 Октомври 2017 10:24
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                         НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 26 Октомври 2017 11:24
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД търси купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Вторник, 24 Октомври 2017 13:36
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД                                                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството
 "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД                       НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                   НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Неделя, 05 Ноември 2017 13:19
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                      НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 09 Ноември 2017 14:21
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД             НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 30 Октомври 2017 08:45
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

Абониране

Въпроси