Докладвайте коментара

Поклон пред тази прекрасна жена ! Като моя ъчителка в далената 1964 г. тя ме въведе в магията на хъдожественото слово, повярва в мен и откри скрити до този момент чувства и емоции !