Бизнес

"Асарел-Медет" АД търси купувач на оборудване

Написана от Петък, 01 Септември 2017 18:38
Публикувана в Бизнес
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                           гр. Панагюрище                       НАБИРА ОФЕРТИ
Дирекция "Бюро по труда" - Панагюрище съобщи, че тази седмица свободните работни места за специалисти с висше образование са:
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                     НАБИРА ОФЕРТИ          за избор на фирма за инсталиране и        експлоатация
„Асарел-Медет“ АД сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-2056-C01
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АДНАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма за инсталиране и експлоатация
По време на традиционната церемония за награждаване на работници, служители и мениджъри от „Асарел-Медет” АД за професионални постижения или дългогодишна трудова кариера

Абониране

Въпроси