Бизнес

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Петък, 13 Октомври 2017 10:10
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                 НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Неделя, 29 Октомври 2017 09:47
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                   НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 02 Ноември 2017 17:04
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                      НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

"Асарел-Медет" АД търси купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Вторник, 24 Октомври 2017 13:36
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД                                                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 30 Октомври 2017 21:02
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АДНАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 13 Ноември 2017 08:57
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                    НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                        НАБИРА ОФЕРТИ за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                   НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап

Публикувана в Бизнес
Вторник, 07 Ноември 2017 17:38
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                     НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

"Асарел-Медет" АД продава маломаслени прекъсвачи

Публикувана в Бизнес
Събота, 28 Октомври 2017 09:46
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД                  НАБИРА ОФЕРТИ  за избор на фирма-купувач на бракувани   маломаслени прекъсвачи

Абониране

Въпроси