"Асарел-Медет" АД "Асарел-Медет" АД

"Асарел-Медет" търси да назначи ръководител на отдел "Счетоводен"

Написана от  Понеделник, 13 Ноември 2017 08:31
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД
              www.asarel.com
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
 
 „Асарел-Медет“АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.
КОМПАНИЯТА ТЪРСИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДЕН“
И ПРЕДЛАГА
възможност за професионално развитие във водеща българска компания,
която е предпочитан работодател, лидер в минерално-суровинната индустрия и пример за корпоративна социална отговорност
Кратък профил на длъжността
$1Ø  Главният счетоводител ръководи отдел „Счетоводен“ и е пряко подчинен на Директор „Финансово-икономически дейности“.
$1Ø  Активно участва във формиране, усъвършенстване и реализиране на фирмената политика и изпълнение на стратегическите цели в счетоводната отчетност.
$1Ø  Организира синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изисквания на действащите счетоводни стандарти.
$1Ø  Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството, обезпечаващ информационното осигуряване на управленските звена.
$1Ø  Изготвя периодични финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток, отчет за измененията в собствения капитал и приложения).
$1Ø  Изготвя консолидирани финансови отчети.
$1Ø  Разработва амортизационна политика и политика за отчитане влагането на материални ресурси в производството.
$1Ø  Изготвя иотговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство.
$1Ø  Извършва контрол върху спазването на финансовата дисциплина в дружеството чрез ежедневен контрол и верификация на основанията за извършване на плащания.
$1Ø  Преглежда и подписва счетоводни справки, актове за брак, актове за въвеждане на ДМА и  други документи, описани в процедурите за документооборота в дружеството, за които е упълномощен.
$1Ø  Ръководи дейността на своя екип и следи за изпълнението на бюджета на отдел „Счетоводен“.
$1Ø  Ежегодно извършва преглед и прави предложения за усъвършенстване на организационната структура и щатно разписание на отдела.
$1Ø  Изготвя становища доклади и обосновки. Подготвя изходяща кореспонденция, касаеща работата на отдела.
Образователни и квалификационни изисквания
$1·      образование:
Висше икономическо образование - специалност „Счетоводство и контрол”
$1·      професионален опит:
За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 7 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност на ръководни позиции.
$1·      допълнителни квалификационни изисквания:
$1-       ACCA е предимство;
$1-       Познаване в детайли на счетоводното, осигурителното, данъчното, валутното и търговското законодателство;
$1-       Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети на базата на международните стандарти;
$1-       Познания в областта на анализа на финансово-икономическото състояние на търговските дружества;
$1-       Владеене на английски език.
$1·      лични качества:
Отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение.
Необходими документи за кандидатстване :
     Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.
Срокът за подаване на документите е до 30.11.2017 г. на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.
 
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Асарел-Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси