Докладвайте коментара

Хавлиената викаш няма проблем да трови цялата река с химия