Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство в България.

Абониране

Въпроси