Летопис
ОщеПан

ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: http://www.oshtepan.com

Отчуждението засяга не само икономическите, но и личните отношения, които се
превръщат не в отношения между човешки същества, а между предмети.
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД

гр.Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на наематели
на следните обекти в гр.Панагюрище
Първия сертификат на БЧК – Панагюрище за КЛАС ПЪРВЕНЕЦ получиха учениците от 6 Б клас на СУ „Нешо Бончев”.
Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Всичко, което Бог e сътворил, е добро и благословено -­ и храната, и питието, и всяко нещо, което ни е дадено за употреба.
Тази седмица работните места за специалисти с висше образование, обявени в Дирекция "Бюро по труда" - Панагюрище, са за:

Абониране

Въпроси